นำเสนอบทความวิจัย มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ที่ ม. อุบลฯ


Jpeg

Jpeg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เป็นตัวแทนครู นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดนักเรียนโครงกรเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ งาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

About dnavaroj

somdejprayansungworn school

Posted on กรกฎาคม 15, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: