ถวายเทียนพรรษา หมู่บ้าน


ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ได้ให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน และครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน นำเทียนพรรษาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัด ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและตระหนุกถึงกิจกรรมประเพณีของพุทธศานิกชนในกิจกรรมเข้าพรรษา รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ…สา

About dnavaroj

somdejprayansungworn school

Posted on กรกฎาคม 26, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: