ขอบคุณทีมงาน พพปญ.ญสส.

ขอบคุณทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัฒภ์ ที่มีส่วนช่วยในการทำงานจนสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นี่คือรางวัลที่พวกเราภูมิใจร่วมกัน เพราะการทำงานจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดพวกเราทุกคน รางวัลที่ได้ก็คือตัวแทนของพวกเราในการทุ่มเทและพลักดันนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่สิ่งที่พวกเราได้จริงๆคือความรักความผูกพันในการทำงาน ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณโอกาส และความสำเร็จที่พวกเราชาว พพปญ.ญสส.ได้สัมผัส พวกเราจะร่วมแรงร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันต่อไป
 17553476_1692902341006998_976600495679960166_n

ปัจฉิมนิเทศ 59

ยินดีกะลูกๆ ม.3 ม.6 ปี 2559 ยสส.ทุกคน…ครูส่งพวกเธอถึงฝั่งแล้วนะ ที่ผ่านมาระหว่างทางครูพายเรือมาส่ง เจอคลื่น เจออุปสรรคนานานัปการ แต่พวกเราก็ผ่านมาจนถึงฝั่งจนได้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะตัดสินใจเองแล้วนะ….ครูเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินทางต่อไปถึงฝันนะ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ครับ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sfBz9Vh7-SUjA24b5hzZbhshx34VaWW3POMerrElHw/edit?pref=2&pli=1#gid=197691935

ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.ญสส.ผลงานชิ้นแรกของปีครับ

นำเสนอบทความวิจัย มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ที่ ม. อุบลฯ

Jpeg

Jpeg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เป็นตัวแทนครู นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดนักเรียนโครงกรเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ งาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักบินน้อย ญสส

10 กันยายน 57 นำนักเรียนแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ได้เหรียญทอง ประเภทยินนานได้เหรียญเงิน20140910_142037

ร่วมกิจกรรมแข่งทักษะ สพม.28 ยโสธร

วันนี้ 11 กันยายน 2557 นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ ยโสธร ได้รับผิดชอบ เดี่ยวโหวต และอัจฉริยะภาพวิทย์20140911_102339

วิทยากรครู กศน.

ครอบครัวเนาวโรจน์เที่ยวทะเล 4 – 7 เม.ย 57

ครอบครัวเนาวโรจน์เที่ยวทะเล 4 – 7 เม.ย 57

ร่วมกิจกรรมวันครู 57

IMG_0084_resize

IMG_0025_resize
ร่วมกิจกรรมวันครู ที่อ.คำเขื่อนแก้ว 16 ม.ค 57…ขอให้ครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็ง ไม่เจ็บ ไม่จบ