กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ญสส.

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่จะจบการศึกษา 2560

Advertisements

ทัศนศึกษา 60

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รร.ญสส.จัดกิจกมทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ม.1 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม.2 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม. 3 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม.4 พระธาตุพนม วัดภูมโนรมณ์ ตลาดอินโดจีน ม.5 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย

ปิดโครงการ พพปญ.ระดับภาคอีสาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพพปญ.ญสส. นำนักเรียนและครูร่วมแสดงผลงาน และปิดโครงการระดับภาคอีสาน ที่โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี มีนักเรียน 30 คนครู 6 คนโดยใช้

รถโรงเรียน

นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

13-14 ก.ค 60 วันนี้เป็นนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

อบรมเกี่ยวกับสาระพลังงาน

24 – 25 มิถุนายน 2560

จากกระทรวงพลังงาน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ อุบลฯ

การบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐

#การให้เลือด เท่ากับการให้ชีวิต #ขอผลบุญจากการทำบุญวันนี้ส่งผลให้พ่อแม่พี่น้อง และทุกคนอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญเทอญ…

ขอบคุณทีมงาน พพปญ.ญสส.

ขอบคุณทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัฒภ์ ที่มีส่วนช่วยในการทำงานจนสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นี่คือรางวัลที่พวกเราภูมิใจร่วมกัน เพราะการทำงานจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดพวกเราทุกคน รางวัลที่ได้ก็คือตัวแทนของพวกเราในการทุ่มเทและพลักดันนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่สิ่งที่พวกเราได้จริงๆคือความรักความผูกพันในการทำงาน ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณโอกาส และความสำเร็จที่พวกเราชาว พพปญ.ญสส.ได้สัมผัส พวกเราจะร่วมแรงร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันต่อไป
 17553476_1692902341006998_976600495679960166_n

ปัจฉิมนิเทศ 59

ยินดีกะลูกๆ ม.3 ม.6 ปี 2559 ยสส.ทุกคน…ครูส่งพวกเธอถึงฝั่งแล้วนะ ที่ผ่านมาระหว่างทางครูพายเรือมาส่ง เจอคลื่น เจออุปสรรคนานานัปการ แต่พวกเราก็ผ่านมาจนถึงฝั่งจนได้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะตัดสินใจเองแล้วนะ….ครูเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินทางต่อไปถึงฝันนะ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ครับ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sfBz9Vh7-SUjA24b5hzZbhshx34VaWW3POMerrElHw/edit?pref=2&pli=1#gid=197691935

ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.ญสส.ผลงานชิ้นแรกของปีครับ