ปัจฉิมนิเทศ 59

ยินดีกะลูกๆ ม.3 ม.6 ปี 2559 ยสส.ทุกคน…ครูส่งพวกเธอถึงฝั่งแล้วนะ ที่ผ่านมาระหว่างทางครูพายเรือมาส่ง เจอคลื่น เจออุปสรรคนานานัปการ แต่พวกเราก็ผ่านมาจนถึงฝั่งจนได้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะตัดสินใจเองแล้วนะ….ครูเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินทางต่อไปถึงฝันนะ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ครับ

เอกสารการสอน สื่อวีดีโอทุกวิชารวมอยู่ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sfBz9Vh7-SUjA24b5hzZbhshx34VaWW3POMerrElHw/edit?pref=2&pli=1#gid=197691935

ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.ญสส.ผลงานชิ้นแรกของปีครับ

นำเสนอบทความวิจัย มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ที่ ม. อุบลฯ

Jpeg

Jpeg

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เป็นตัวแทนครู นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการคิดนักเรียนโครงกรเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ งาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักบินน้อย ญสส

10 กันยายน 57 นำนักเรียนแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล ได้เหรียญทอง ประเภทยินนานได้เหรียญเงิน20140910_142037

ร่วมกิจกรรมแข่งทักษะ สพม.28 ยโสธร

วันนี้ 11 กันยายน 2557 นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ ยโสธร ได้รับผิดชอบ เดี่ยวโหวต และอัจฉริยะภาพวิทย์20140911_102339

วิทยากรครู กศน.

ครอบครัวเนาวโรจน์เที่ยวทะเล 4 – 7 เม.ย 57

ครอบครัวเนาวโรจน์เที่ยวทะเล 4 – 7 เม.ย 57

ร่วมกิจกรรมวันครู 57

IMG_0084_resize

IMG_0025_resize
ร่วมกิจกรรมวันครู ที่อ.คำเขื่อนแก้ว 16 ม.ค 57…ขอให้ครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็ง ไม่เจ็บ ไม่จบ

สวดมนต์ข้ามปี

สร้างบุญให้กับตัวเอง…สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบ้านนาแก หน้าวิหารหลวงปู่ทวด(วิหารก้าวข้ามDSC02481

DSC02467

DSC02477

DSC02489)